Skip to content
Yazı Renkleri
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow Nüfus
Nüfus

İlçemize ait nüfus hareketleri sürekli merak konusu olmuştur. Bizde dergimizin bu sayısında yaptığımız araştırmalar sonucunda elde ettiğimiz verileri sizlerle paylaşacağız. Maalesef şimdilik 1940 yılı ile 2010 yılı arasındaki kesin bilgilere ulaşabildik. İnşallah bir sonraki sayımızda Osmanlı dönemi ve cumhuriyet dönemindeki nüfus bilgilerimize de sizlerle paylaşırız.

Şirin ilçemize ait şu anda erişebildiğimiz en eski nüfus verileri 1940 yılına ait bilgilerdir. Bu yılda ilçe merkezimizin toplam nüfusu 620 ‘dir bu sayı 1960 yılına gelindiğinde 1500’ e ulaşmıştır. Aşağıda tablo 1 de de görüldüğü üzere ilçe nüfusumuz 1940 yılından 2000 yılına kadar sürekli bir artış söz konusudur. Bu artış 60 yıllık geçen bu zaman içerisinde 5,5 kata ulaşmıştır. 2000 yılı ile 2010 yılı arasında geçen 10 yıllık zaman içerisinde ilçe nüfusumuz da ciddi bir azalma gözükmektedir, bu azalma yaklaşık 1400 kişi civarındadır.

1940-2010 GENEL NÜFUS SAYIMI VERİ TABANI

YILI

ERKEK

KADIN

TOPLAM

1940

1960

1965

-

-

920

-

-

1049

620

1500

1969

1970

1082

1184

2266

1975

1145

1199

2344

1980

1150

1290

2440

1985

1382

1433

2815

1990

1515

1535

3050

2000

1787

1692

3479

2010

1068

1010

2078

 

 

 

 

 

 

 

Nüfusumuzun azalmasındaki başlıca sebeplere bakıldığında en önemli sebep göç olgusudur. Göçlerin sebebi ise sosyo-ekonomiktir. Nüfusun artışına bağlı olarak geçim kaynaklarının orantılı bir şekilde büyütülemeyişi , evliliklere bağlı olarak nüfusun aile sayısının artması beraberinde babaya ait olan hayvanların ve tarım arazilerinin kardeşler arasında paylaşılması kişi başına düşen hayvan sayısını azaltmış tarım arazilerini daraltmıştır. Bu daralma sonucunda geçim kaynakları yetersiz kalmış buna bağlı olarak da ekonomik sebeplerden göçler başlamıştır.

İlçemizde ilk göçler 1960’lı yıllarda başlamış olup bu göçler özellikle yurt içinde büyük çoğunluğu sanayinin ve üretimin fazla olduğu İstanbul’a yurt dışında ise Almanya ya olmuştur. 1960 lı yıllarda başlayan bu göçler 1990 lı yıllara kadar   azda olsa süreklidir. Ancak 1995 ile 2010 yılları arasında ilçemizde ciddi manada göç olmuştur. Maalesef bu göçler sonucunda şu anda ilçe merkezimizde ikamet eden nüfusumuzun 1,5 katı ilçemiz dışında ikamet etmektedir. Tablo-2 de ilçemiz dışında yaşayan nüfusun yaşadığı şehirler ve sayıları yaklaşık olarak belirtilmiştir.

Sonuç olarak aşağıdaki tabloları incelediğimizde görüldüğü üzere 1990 yıllardan günümüze kadar geçen zaman içerisinde ilçe merkezimiz ve köylerimizin nüfusu hızla azalmaktadır, temennimiz ilçemiz ve köylerimize gerekli destekler sağlanarak buralara ekonomik kazanç sağlayacak, insanlara iş imkanı sağlayacak yatırımların yapılıp göçün durdurulmasıdır.

*Otlukbeli  İlçe merkezimizin, Derneklerimizden ve Nüfus Müdürlüğümüzden  aldığımız bilgilere göre şu anki nüfus sayısı ve bulunduğu yerlere göre nüfus dağılımı yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir ;

İlçe Merkezi= 1700,  Erzincan= 800, İstanbul= 1500, Diğer İller= 300, Almanya = 400

Diğer Ülkeler =200 olmak üzere toplam nüfus =4900’dür. 

*Ülkemizde yapılan nüfus sayımlarının sonuçlarına göre  Türkiye istatistik kurumunun açıkladığı veriler ilçemize bağlı köylere  ait sonuçları aşağıdaki gibidir ;

YIL

AĞAMÇAM

AVCICAYIRI

BOĞAZLI

KARADİVAN

ÖRDEKHACI

SÖĞÜTLÜ

UMURLU

YENİKÖY

YEŞİLBÜK

1965

507

248

616

270

402

0

499

598

331

1970

555

242

555

318

380

221

568

415

277

1975

589

202

477

338

410

235

626

501

221

1980

697

150

418

349

179

255

623

570

172

1985

470

163

356

373

157

212

518

578

176

1990

492

94

206

203

69

90

310

176

105

2000

340

78

157

254

29

51

40

131

69

2010

128

47

74

111

6

27

53

31

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabloda 2010 yılı köyler nüfusundaki bariz düşmelerin sebebi köylerdeki vatandaşlarımızın ikametlerini ilçe merkezine aldırmalarıdır. Bu ölçüye bakıldığında ilçe merkezi gerçek nüfusu 1700 civarındadır.

 *İlçe  Nüfus Müdürlüğümüzden aldığımız verilere göre nüfus idaresinin kayıtlara başladığı yıldan 2011 yılına kadar kütüğe kayıtlı ilçe merkezimizin ve köylerimizin nüfus sayısı ;

Kütüğe kayıtlı nüfus sayısı

Erkek Sayısı

Kadın Sayısı

Toplam

Merkez

 

3679

5545

9224

Yeşilbük

 

903

1255

2158

Avcıçayırı

 

543

789

1332

Karadivan

 

887

1205

2092

Boğazlı

 

1463

2036

3499

Ağamçağam

 

1438

1902

3340

Yeniköy

 

933

1440

2373

Umurlu

 

1660

2200

3860

Ördekhacı

 

968

1320

2288

Söğütlü

 

452

619

1071

Küçük Otlukbeli

 

9

7

16

Toplam

31253 T.C. KİMLİK NUMARASI İÇİN İNTERNET ADRESİ:
http://tckimlik.nvi.gov.tr/

Nüfus Hizmetleri
Nüfus Hizmetleri, İçişleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir ve kişinin doğumundan ölümüne kadar geçen süre içerisinde hukuki sonuç doğuran her türlü nüfus olaylarını nüfus aile kütüklerine işlenmesi sürecini içerir. İstatistikî bilgiler tutulmakta ve bu istatistikî bilgiler devletimizin ve halkımızın hizmetine sunulmaktadır.Bugün 81 il ve bunlara bağlı ilçelerde elektronik ortamda on-line olarak yürütülen bu hizmetler vatandaşlarımızın daha kısa süre içerisinde nüfus hizmetlerinden yararlanmasını sağlamaktadır.

Doğum
Doğum olayını baba veya anne, bunlar yoksa veya kısıtlı ise vasi, resmi vekil, yetiştirme yurtları, bakım evleri ve benzeri sorumlular, doğumla ilgili resmi belge ve raporları ile Nüfus Müdürlüklerine müracaatları sonucunda nüfus aile kütüklerine tescil edilir. Ancak evlilik öncesi doğan çocuklarda anne ve babanın birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.Evlilik içinde doğan çocuklar, babalarının nüfusuna baba soyadı ile evlilik dışında doğan çocuklar ise annenin bekârlık soyadı ve bildireceği baba adı ile yazılır.
Çocuğun adını baba ve anne koyar. Milli kültürümüze, ahlak kurallarına, örf ve adetlere uygun olmayan adlar konulamaz. Çocuk doğumundan itibaren 1 ay içerisinde bildirilmelidir. 


Evlenme ve Nikâh İşlemleri
Birbiriyle evlenmek isteyen erkek ve kadın, şahıslardan birinin oturduğu yerin evlendirme memurluğuna birlikte başvurarak evlenme işlemlerini başlatırlar. Erkek ve kadın bekârlık belgesi (nüfus kayıt örneği) fotoğraflı nüfus cüzdanı, kısıtlı ve küçük ise yasal temsilcisinin yazılı izin belgesi,6'şar adet fotoğraf, sağlık raporu ile birlikte ilgili evlendirme memuruna başvururlar. Kadın, koca soyadı ile birlikte önceki soyadını da taşımak istediğini evlenme akdi sırasında evlendirme memurluğuna, daha sonra Nüfus Müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak talep edebilir. Önceki soyadı, koca soyadı ile birlikte tescil edildikten sonra, kadın sadece koca soyadını taşımak isterse bu ancak mahkeme kararı ile mümkün olur.Erkek ve kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak, Hâkim olağanüstü durumlarda 16 yaşını doldurmuş erkek ve kadının evlenmesine izin verebilir. Bunun için ikamet edilen adliyeye müracaat edilmelidir.Türk vatandaşı olmayan erkek veya kadının evlenebilmesi için bekâr olduğunu gösteren kendi makamından alacağı bekârlık belgesini usulüne uygun Türkçe tercüme ettirerek yetkili makamlara onaylatması ile evlenebilir.

Boşanma
Boşanma, evlilik birliğinin Asliye Hukuk Hâkimliğince verilen Mahkeme kararının kesinleşmesi ile son bulur. Yabancı Mahkemelerce verilen boşanma kararları, Türkiye'de Türk Mahkemelerince tenfiz veya tanıma kararı verilmesi halinde geçerlidir.
Hâkim, boşanan kadının koca soyadını taşımasına izin vermiş ise, kadın önceki kaydına koca soyadı ile döner.


Kayıt Düzeltme
 
Aile kütüklerine tescil edilmiş olan nüfus kaydının bir kısmının düzeltilmesi veya değiştirilmesidir. Bu tür düzeltmeler, dayanak belgesindeki bilgilerin aile kütüklerine geçirilmesi aşamasında olan yanlışlıklar Nüfus Müdürlükleri tarafından, diğer düzeltmeler ve değiştirmeler mahkeme kararı ile yapılır. Mahkeme tarafından yapılan düzeltme ve tamamlamalar kesinleşme tarihinden itibaren 1 ay içerisinde Mahkemenin bulunduğu nüfus müdürlüğüne gönderilir. Boşanmada olduğu gibi yabancı Mahkemenin vermiş olduğu düzeltme veya değiştirmeler için de Türk Mahkemelerince tenfiz veya tanınması gerekmektedir.Ölüm olayı, kişinin varlığının hukuken sona ermesidir. Ölüm olayını bildirmek, hastane, sağlık kuruluşları, ceza ve tutukevleri, köylerde muhtar, vapur, tren, uçak gibi araçların sorumlu amirleri, Askeri kıtalarda ölen subay, astsubay, askeri memur, erbaş, erler için kıta hekimleri, savaş, çatışma, ayaklanma, deprem, sel, doğal afet gibi ölümlerde Mülki İdare Amirinin görevlendireceği memurlar tarafından Nüfus Müdürlüklerine bildirilir.Türk vatandaşı olmayan kişilerin ölümü yetkili makamlar tarafından yine Nüfus Müdürlüklerine bildirilir. Nüfus Müdürlükleri de bu yabancı vatandaşların ölümlerini ilgili makamlara bildirirler.

Nüfus Cüzdanı
Nüfus cüzdanı, kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ve Türk nüfus kütüklerinde kayıtlı bulunduğunu kanıtlamasının yanında, kişinin toplum içerisinde ayırt edilmesini ve tanınmasını sağlayan kimlik bilgilerini de kapsayan, Devlet ile birey arasındaki vatandaşlık bağını simgeleyen resmi belgedir.Nüfus Cüzdanı, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tanınan hakların kullanılmasına ve yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin bütün iş ve işlemlere dayanak oluşturur.Değerli kâğıt kapsamında olan Nüfus ve Aile cüzdanları Başbakanlık Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce örneğine uygun olarak bastırılır.

Nüfus Cüzdanı Değiştirme - Yenileme - Kayıptan Alma
Nüfus ve aile cüzdanı talep eden kişiler, ikamet edilen mahalle muhtarlığından nüfus cüzdanı talep belgesi, aile cüzdanı için aile cüzdanı talep belgesi her kişi için ayrı ayrı olarak alır. "Fotoğraf yapıştırmak isteyen kişiler son 6 ay içerisinde çekilmiş fiziki görünümüne uygun, renkli ve önden baş açık, devrim ilkelerine uygun sivil giysilerle çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın, çene ve yüzleri tamamen açık olma şartıyla başörtülü fotoğraflar da kabul edilir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan fotoğraflar kabul edilip işleme alınmaz. Cüzdan Talep belgesindeki fotoğrafla nüfus cüzdanına yapıştırılacak fotoğrafın aynı olması zorunludur."Cüzdan talep belgelerinin düzenlenmesinde belgeyi düzenleyen kişi sorumludur.Cüzdan talebinde bulunan kişi ile kaydın sahibinin aynı kişi olup-olmadığı konusunda tereddüt arz eden durumlarda kimlik tespiti istenebilir.Düzenlenen nüfus cüzdanının; ergin olanların kendilerine veya resmi vekillerine, ergin olmayanların ise ana, baba veya vasileri ile çocuğu aile kütüklerine tescil için bildirimde bulunma yetkisi olan kişiye verilmesi esastır.Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması halinde; ana veya babadan biri ergin olmayan çocuğa ait nüfus cüzdanının alabilir.Ergin olmayan çocuğun ana babası yurt dışında veya ölmüş ise mahkeme tarafından vasi tayin edilen kişi, vasi yoksa ikinci dereceye kadar hısımları çocuğun nüfus cüzdanını almaya yetkilidir.Ağır hasta olan veya seyahat etmesi sağlığına zarar verecek olan ergin kişilerin, resmi sağlık kurumu tarafından verilen raporu ibraz etmeleri halinde ergin çocuklarına nüfus cüzdanı verilir.Nüfus cüzdanları 15 yaşına kadar fotoğrafsız kullanılabilir.Aile cüzdanlarını eşlerden biri alabilir.

Nüfus Kayıt Örnekleri
Nüfus aile kütüğünde kayıtlı olan ve nüfus olaylarını kapsayan nüfus kayıt örnekleri aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi belgelerdir. Verilen nüfus kayıt örnekleri üzerinde silinti ve kazıntı yapılamaz. Nüfus kayıt örnekleri düzenleme tarihinden itibaren 6 ay için geçerlidir. Yabancı ülkelerde kullanılacak kayıt örneklerinden doğum, ölüm ve evlenme için düzenlenmiş çok dilde belgeler kullanılır.Nüfus kayıt örneklerini isteme ve alma yetkisi, Mülki İdare Amirleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra kuruluşları, Türkiye'nin dış temsilcilikleri, adli makamlar, askerlik şubesi başkanlıkları, güvenlik kuruluşları, evlendirme memurlukları, kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile vasi, alt ve üst soyları veya bunların resmi vekilleri, kayıt sahiplerinin ikinci dereceye kadar olan kayın hısımları yetkilidir. Sayılanlar dışında kalan resmi daire ve kurumlar, istek nedeni açıkça belirtilmek ve yazılı olarak başvurmak suretiyle nüfus kayıt örneği isteyebilirler.Üçüncü şahıslar bir kişinin nüfus kaydına ilişkin örnek veya bilgi alamazlar.Kişilere posta ile nüfus kayıt örneği verilmez. Yazılı bir isteğe dayanmaksızın kayıt örneği çıkartılıp verilemez. Ancak, kişinin şahsen başvurması halinde yazılı müracaat aranmaz. 
 

Yorumlar 

 
+5 #1 BILGI ICINCetin GÜNEY 15-05-2011 15:13
Evet Otlukbeli Merkez ilce nufusunun 1.630 Kisi oldugunu bildiriyorsunuz . Otlukbeline bagli 9 Köyunun nufusundan bahsediyorsunuz bunlar merkezde ve köylerde yasiyan nufus.
Ben ve bazi Hemiserilerimiz ,
ASIL OTLUKBELI NUFUSUNUN.
NUFUSA KAYITLI KISI OLDUGUNA INANIYORUZ.
Otlukbelinde (yasamasalar bile) Otlukbelililer.
Bunuda bir sekilde bir yerlerde Aydinlatilmasin da.
FAYDA OLDUGUNA iNANIYORUM.
Bu bilgileri bizimle Paylasilmasinda fayda var, inaniyorum.
Emegi gecenlere Simdiden Tesekürler.
Herkese selamlar .

Cetin GÜNEY.
 
 
+3 #2 NÜFUSUN COGU OTLUKBELI DISINDA YASMAKTADIRADEM GÜNEY 15-06-2011 19:58
Degerli Arkadaslar,
Sizden Ricam Otlukbelinin Disinda Yasayan Otlukbelileri Tespit etmeniz.Bu cok iyi bir calisma olurdu Örnek : Türkiyenin Hangi sehirlerinde yasamaktayiz arti yurt Disinda hanki ülkelerde variz. Özelikle bizim gibi Yurt Disinda yasayan Hemsehrileriniz e Cok iyi bir Hizmet olurdu. Benim O konuda bir Arastirmam oldu Sayinin 15.000 Civarinda oldugu Söylendi Tabiki Ne derece dogru bilmiyorum.Bu Sayiyi Bana Sayin Belediye Baskanimiz Söyledi.Benim tahminimde Bu Sayinin Yüzde 10 Alti veya Üstünde Bir Nüfusumuz olduguna inaniyorum. Otlukbelinin Nüfusu Verilerinde Sukadar Hemsehrimiz Türkiyenin Diyer Sehirlerinde yasamakta Sukadarida Yurt Disinda Yasamaktadir desek Cok Daha güzel olur bence. Bu Isi En iyi sekilde Basarsa Basarsa Yüksek Ögrenimdeki Arkadaslarimiz Basarir.Bu Konuda Bir Calisma yapacaginiz Umarim.Simdiden ilgi ve alakaniza Cok Tesekkürederim. Allaha emanet olunuz.
SAYGI VE SELAMLARIMLA
ADEM GÜNEY
KASSEL-ALMANYA
 
 
+2 #3 NÜFUSSAYIMIHASAN ÖZYÜREK 09-07-2012 15:30
İSTANBULDA İKAMET EDENLERİN SAYISI İLÇEDE YAŞAYANLARIN SAYISINDA YÜZ YÜZELLİ KADAR DAHA FAZLADIR DERNEK ÜYE ÇALIŞMALARINDAN HATILIYORUM
 

DERNEK BRİFİNGİ

DERNEK BRİFİNGİ

Facebook Adresimiz

Okuyucu Yorumları

GENEL BİLGİLER

Otlukbeli'ni Tanıyalım

Tarihçe

Coğrafi Yapı

Otlukbeli Savaşı

Otlukbeli Gölü

Dernek Faaliyetlerimiz

Hesap Numaralarımız

Gülelim Eğlenelim

Derneklerimiz

KÖYLERİMİZ
----------------------------
Ağamçağam
----------------------------
Boğazlı
----------------------------
Karadivan
----------------------------
Küçük Otlukbeli
----------------------------
Ördekhacı
----------------------------
Söğütlü
----------------------------
Umurlu
----------------------------
Avcıçayırı
----------------------------
Yeşilbük
----------------------------
Yeniköy
----------------------------
     Köylerimiz için
   Temsilci Aranıyor
Lütfen irtibata geçiniz

ZİYARETÇİ DEFTERİ

Son Yazılan Mesaj
söğütlü sevdesı
otlukbeli ve söğütlü köyü cok güzel şimd
Ziyaretçi Defteri - Görüşleriniz bizim için değerlidir...

Üye Girişi

Üye Girişi

SİTE YAYIN İLKELERİ

 1. Bu internet sitesi Otlukbeli Yüksek Öğrenim Derneği'nin resmi yayın organıdır.
 2. Bu sitede yayınlanan tüm materyallerin, resimlerin, yazı, makale, şiir vb. malzemelerin telif hakkı Otlukbeli Yüksek Öğrenim Derneği'ne ait olup izinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.
 3. Herhangibir siteden bu siteye erişmek için izinsiz bağlantı ve link konulamaz.
4. Bu sitede yayınlanması istenilen her türlü materyal Otlukbeli Yüksek Öğrenim  Derneği Yönetim Kurulu onayıyla yayınlanır.

SİTE TASARIM & PROGRAMLAMA - KDS | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi -  - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi